Introduktion

Samhälle och natur förändras ständigt. Förändringarna i naturen sker under allt större inverkan av vad människan tidigare har gjort och nu gör. Det påverkar i sin tur oss som individer och de samhällen vi utgör.

Systemet som vi lever i och av är återkopplat och komplext. Företag och organisationer måste ta allt större hänsyn dels till hur man påverkar klimat och ekosystem, dels hur den förändrade omgivningen påverkar företag och organisationer.

Det första, hur vi påverkar omgivningen, är inte bara ett moraliskt/etiskt ansvar utan även ett juridiskt och affärsmässigt ställningstagande.

Det andra, hur klimat och miljö förändras, blir allt mer påtagligt, både som risk men också som en möjlighet. Det senare kan tyckas lite cyniskt, men om det nu sker förändringar som i vissa fall påverkar tex jord- och skogsbruk eller investeringar positivt så har vi ett ansvar att ta tillvara på dessa. Allt under förutsättning att anpassningen inte har negativa sekundära effekter.

För att navigera ett komplext system i en föränderlig framtid så behöver man arbeta med scenarier. Tänkbara förutsättningar, utvecklingar och förändringar. Det gäller såväl hur omgivningen kan förändras som vilka olika handlingsutrymmen organisationen själv kan/vill/bör sträva efter att utveckla.

SWC har i 20 år arbetat med scenarier av väder och klimat. I begynnelsen av SWC:s historia, när akronymen skapades ur namnet Swedish Weather Centre, försåg vi utövare och arrangörer inom sportvärlden med väderprognoser och scenarier som hjälpte dem ta strategiska och taktiska beslut inför tävlingar, expeditioner och rekordförsök.

Därefter växlade vi successivt över till att arbeta med vetenskaplig kommunikation och beslutsunderlag relaterade till klimat i förändring.

De senaste åren har vi utvecklat metoder för att hjälpa organisationer och företag att utveckla scenarier, berättelser och handlingsplaner för minskad miljö- och klimatbelastning samt att anpassa sig till förändrade förutsättningar såväl inom väder-klimat som affärsklimat.