SWC, eller Vädercentralen SWC som vi numera heter, startades som ett svar på skärmflygares, seglares och expeditionsledares behov av specialanpassade väderprognoser. Ganska snart så började vi även förse TV och radio med väderprognoser. Därefter kom allt mer av vår kommunikation att kretsa kring väder- och klimatförändringar.

Våra kunder och vi själva förväntar sig ett stort ömsesidigt engagemang i de uppdrag vi tar oss an. Vare sig det gäller utredningar av vädrets inverkan på egendom (tex rättstvister rörande försäkringsskador), uppdrag rörande klimatförändringar och hållbarhet (tex hur man kan implementera FN:s Hållbarhetsmål i sin verksamhet) eller prognoser för olika sporter och event.